VAS Veri Aktarım Sistemi

Veri Aktarım Sistemi

Veri Aktarım Sistemi

Denge Veri Aktarım Sistemi, Denge Konuk Ağırlama Sisteminde üretilen bilgileri üçüncü tüzel şahıslara ait yazılım ürünlerine aktarmayı sağlayan Arkhe çözümüdür. Denge VAS ile Muhasebe, Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM), Kaynak Yönetim Sistemi (ERP), Önbüro (Front Office) v.b. yazılımlarla entegrasyonlar sağlamaktadır. Sektörümüzde yaygın olarak kullanılan (Logo,Netsis) gibi yazılım ürünleri standart entegrasyonlar arasında yer almaktadır.

Denge VAS kullanan bir işletmede;

  • Denge MYS’den girilen satınalma faturalarının muhasebe yazılımına yeniden girilmesine gerek yoktur,
  • Anlık olarak alım faturaları muhasebe yazılımına aktarılabilir,
  • Denge SYS satış verileri anlık olarak, fatura ya da kasa bazlı olarak finans yazılımına aktarılır,
  • Ay sonu tüketim hesaplamaları maliyet muhasebesi kayıtları olarak muhasebe yazılımına aktarılır,
  • Yeni stok yeni cari hesap tanımlamaları işlemlerle beraber muhasebe yazılımına aktarılır.

KURUMSAL ENTEGRASYON

No Veri Aktarım Sistemi Açıklamalar
1 Netsis Muhasebe Uygulaması Her biri ayrı lisans
2 Logo Muhasebe Uygulaması
3 Diğer Muhasebe Uygulamları
4 ERP - CRM vb. Uygulamalar

Neden Denge VAS?

  • Aynı verinin birden fazla yerde girilerek iş performansı kaybını engeller,
  • Aynı verinin yeniden girilmesiyle oluşacak hatalı işlemleri daha oluşmadan engeller
  • Özet veriden detay veriye doğru genişleyen kurumsal yönetim bilgi sistemi yapısının oluşmasını sağlar.

Nerelerden Kullanılır?

  • Denge SYS'nin kullanıldığı her yerde kullanılır,
  • Denge MYS'nin kullanıldığı her yerde kullanılır.

Raporlar 'Denge'li, İşletmeler Bilgili

Denge'li Raporlar'ınıza veri güvenliğinden taviz vermeden, mobil konforuyla ulaşın; performansınızda fark yaratın!