Siparişli Satın Alma Sistemi

Siparişli Satın Alma Sistemi

Doğa ve işletme dostu, yeni nesil satın alma çözümüdür. Satın alma süreçlerinin tamamının elektronik ortamda gerçekleşmesini sağlar. Karışık ve detaylı olan manuel evrak takip süreçlerini, sistematik bir altyapıya dönüştürür. Satın alma süreçlerinin takip ve yönetimini kolaylaştırır. İşletmenin başarısını artırır, satın almaya güç katar.

Denge Maliyet Yönetim Sistemi Siparişli Satın Alma Modülü kullanılan bir işletmede;  

 1. Minimum ve maksimum stok seviyelerine göre ihtiyaç planlaması yapar,
 2. İhtiyaç planlamasından otomatik satın alma talepleri oluşturur,
 3. Satın alma talepleri tanımlanmış yetki seviyelerine göre elektronik onaya sunulur,
 4. Firmalardan alınan teklifler sisteme kaydedilir,
 5. Talepler tanımlanmış teklif değerlendirme kriterlerine(uygun fiyat, tercihli firma) göre değerlendirilir,
 6. Uygun olan firmalar otomatik seçilerek otomatik siparişe dönüştürülür ve onaya sunulur,
 7. Onaylanmış siparişler sistem üzerinden e-posta, fax gibi yöntemlerle firmalara ulaştırılır,
 8. Firmalardan gelen ürün faturaları, siparişlerle karşılaştırılarak siparişten sapmalar tespit edilir.

Böylece;

 1. Tüm satın alma süreci kayıt altına alınmış olur,
 2. Satın alma sürecinin işletmenin belirlediği kurallar dışına çıkması engellenir,
 3. Satın alınacak ürün ve fiyat politikaları yetkilerle kontrol edilerek denetim altında tutulur,
 4. Sipariş sapmaları takip edilerek satıcı firma performansları analiz edilebilir,
 5. Satın alma verimliliği artırılarak maliyetleri düşürücü fayda sağlanır.