Satış Sipariş Sistemi

Satış Sipariş Sistemi

MYS Satış Sipariş Modülü Sistemi, merkezi yapılı çalışan işletmelerin franchise işletmelerine yaptıkları ürün satış süreçlerini başarıyla yönetmeyi sağlayar. Şubeler Web Sipariş modülünü kullanarak işletme süreçleri için gerekli her türlü malzemeyi talep ederler. Bu talepler Satış Sipariş Sistemi sayesinde lojistik süreçler de dahil olmak üzere yönetilebilir. 

Denge MYS Satış Sipariş Sistemi kullanan bir işletmede;

  1. Şubelerden gelen siparişler, sipariş modülü içerisinde izlenir,
  2. Siparişler tanımlanmış, şube fiyatı, sevkiyat tipi üretim lokasyonu gibi kriterlere göre değerlendirilir,
  3. Hazır ürünler sevkiyat tiplerine göre irsaliye ya da faturaları kesilerek sevk edilir,
  4. Üretilen siparişler için üretim raporları oluşturulur ve üretim lokasyonlarına iletilir,
  5. Şubeler için ayrı ayrı satış fiyatları, indirim oranları belirlenebilir,
  6. Şubelerin siparişleri, karşılaştırmalı olarak raporlanabilir.