MYS Siparişli Satınalma Sistemi

Siparişli Satınalma Sistemi

Siparişli Satınalma Sistemi

Denge MYS Siparişli Satınalma Modülü, satınalma süreçlerinin tamamının elektronik ortamda gerçekleşmesini sağlayan Arkhe çözümüdür. Böylece çok karışık ve detaylı olan manuel evrak takip süreçleri, sistematik bir altyapıya sahip olur. Satınalma süreçlerinin takibi ve yönetimi kolaylaşır. 

Denge MYS Siparişli Satınlama Modülü kullanılan bir işletmede; 

 • Minimum ve maksimum stok seviyelerine göre ihtiyaç planlaması yapılabilir,
 • İhtiyaç planlamasından otomatik satınalma talepleri oluşturulabilir,
 • Satınalma talepleri tanımlanmış yetki seviyelerine göre elektronik onaya sunulur,
 • Firmalardan alınan teklifler sisteme kaydedilir,
 • Talepler tanımlanmış teklif değerlendirme kriterlerine(uygun fiyat, tercihli firma) göre değerlendirilir,
 • Uygun olan firmalar otomatik seçilerek otomatik siparişe dönüştürülür ve onaya sunulur,
 • Onaylanmış siparişler sistem üzerinden e-posta, fax gibi yöntemlerle firmalara ulaştırılır,
 • Firmalardan gelen ürün faturaları , siparişlerle karşılaştırılarak siparişten sapmalar tespit edilir.


Böylece;

 • Tüm satınalma süreci kayıt altına alınmış olur,
 • Satınalma sürecinin işletmenin belirlediği kurallar dışına çıkması engellenir,
 • Satın alınacak ürün ve fiyat politikaları yetkilerle kontrol edilerek denetim altında tutulur,
 • Sipariş sapmaları takip edilerek satıcı firma performansları analiz edilebilir,
 • Satınalma verimliliği artırılarak maliyetleri düşürücü fayda sağlanır.

Raporlar 'Denge'li, İşletmeler Bilgili

Denge'li Raporlar'ınıza veri güvenliğinden taviz vermeden, mobil konforuyla ulaşın; performansınızda fark yaratın!