YN ÖKC'de final; 1 Ekim 2018!

Daha önce pek çok kez ertelenen, satış yönetim yazılımlarının, yeni nesil yazar kasalarla entegre zorunluluğunda; uzatılan süre de bitiyor. İşletmelerin, 1 Ekim tarihine kadar geçiş yapması gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB), 1 Nisan 2018’den, 1 Ekim 2018’e ertelediği süre de bitmek üzere…   
30 Eylül 2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan linkte de yer alan 483 Sıra No.lu Tebliğ’in 8. Maddesi'ne göre; perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan, satış uygulama yazılımlarıyla, bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımların 1 Nisan 2018'den itibaren Ödeme Kaydedici Cihazlara (ÖKC) bağlantılı şekilde çalışması gerekiyordu.  

25 Mayıs 2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, linkte yer alan 483 Sıra No.lu Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 3. Maddesi’ne göre; geçiş tarihi 1 Ekim 2018 olarak değiştirilmişti.

07 Eylül 2018