Hatırlatma! 2020 İtibariyle Kağıt Fatura Düzenlenemeyecek

GİB’in, kağıt belge düzenlemekten kaynaklanan maliyetlerde tasarruf sağlanması ve denetimin kolaylaştırılması amacıyla; 19 Ekim 2019’da Resmi Gazete’de yayınlanan 509 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne istinaden…

•     E-fatura mükellefi olan firmalar,

•     İnternet üzerinden ilan yayınlayan veya hizmet satanlara aracılık eden firmalar,

•     Aynı gün içerisinde vergi mükellefi olmayan kişilere 30 bin TL’nin üzerinde fatura düzenleyenler,

•     Aynı gün içinde vergi mükelleflerine, tüm vergiler dahil 5 bin TL’nin üzerinde fatura düzenleyenlerin 1 Ocak 2020 tarihine kadar, e-arşiv faturaya geçiş yapması gerekmektedir.


Ciro limitine bakılmaksızın;

•     Meyve ve sebze ticareti yapan firmaların 1 Ocak 2020’de e-fatura sistemine geçiş yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra faaliyete geçen mükellefler de ilk 3 ay içerisinde e-faturaya geçmek zorundadırlar.

•     ÖTV 1 ve 3 kapsamındaki ürünleri üreten şirket sahiplerinin, internet reklamcılığı hizmet aracılarıyla internet ortamında ilan yayınlayan firmaların 1 Temmuz 2020’ye kadar e-faturaya geçmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yeni faaliyete başlayanlar ise ilk 3 ay içerisinde sisteme geçmek zorundadır.

Sektör bağımsız, cirolarına göre e-faturaya geçişi zorunlu olan firmalar ise aşağıdaki gibidir;

•     2018 ve 2019 yılı cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan firmaların 1 Temmuz 2020’ye kadar e-faturaya geçmeleri zorunludur.

•     2020 yılı veya sonraki dönemlerde bu limiti aşan mükelleflerin ise ilgili hesap dönemini izleyen yılın 1 Temmuz tarihinde sisteme geçiş yapması gerekecektir.


Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen, linke tıklayın .

06 Aralık 2019
Hatırlatma! 2020 İtibariyle Kağıt Fatura Düzenlenemeyecek