GİB, YN ÖKC Mükelleflerine Yükümlülüklerini Hatırlattı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB); Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN ÖKC) ve bu cihazların sipariş yönetim sistemleriyle entegrasyonu ile ilgili duyurularına, bir yenisini ekledi. GİB’in, 4 Aralık 2018 tarihinde paylaştığı sunumun ana başlığı ‘Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflerin Yükümlülükleri’dir. Sunuma ulaşmak için lütfen linke tıklayınız.

‘Lokanta, Restoran vb. İşletmelerde YN ÖKC ile Sipariş Sistemlerinin Birlikte Kullanım Zorunluluğu’nun ayrı bir bölüm olarak yer aldığı sunum; hatırlatmalar ve işletmenin operasyon türüne göre YN ÖKC’nin teknik anlamda işleyişini içeriyor. Bu bölümde yer alan hatırlatmalar özetle;

  • Operasyon türü ne olursa olsun, her nevi restoran vb. işletmede ödeme ister masada, ister kasada, isterse kapıda gerçekleşsin, kullanılan YN ÖKC’lerin, sipariş alma sistemleriyle entegre ve bağlantılı yapıda kullanımı zorunludur.
  • Yemek kartı firmalarının uygulamalarına ilişkin yazılımların, EFT-POS özellikli YN ÖKC’ler üzerine yüklenmesi veya yemek kartı POS cihazlarının Basit/Bilgisayar Bağlantılı YN ÖKC’lerle eşleştirilmesinin sağlanması işlemlerini 1 Ekim 2018 tarihine kadar sağlamaları gerekmektedir.
  • GMP-3 Dokümanı’nın 6.3. bölümünde belirtilen koşulları sağlayan yemek kartı firmalarının, POS cihazlarını YN ÖKC’lerle entegre şekilde kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.
  • Entegrasyon usulleri detaylı olarak GMP -3 Dokümanı’nın 6. Bölümü’nde açıklanmış olup, söz konusu gerekliliklerin ÖKC firmaları ile ilgili yazılımların birlikte yapılmasının sağlanması gerekmektedir.


Sunumda 7 ayrı şema ile işletmenin operasyon türüne göre YN ÖKC’nin işleyişinin yer aldığı bölümde en temel kavram; unique ID’dir.

Yeni Nesil ÖKC'de; yazar kasa ve üzerindeki pos sistemi birlikte çalışır. Örneğin operasyon türünün siparişin ve ödemenin kasada gerçekleştiği bir yapıda; pos sistemi her adisyon açıldığında, yazar kasadan eşi olmayan, benzersiz bir kod (unique ID) üretmesini ister.

Pos sistemi yazar kasadan aldığı kodu adisyonla ilişkilendirir. Bu kod sayesinde yazar kasa adisyonun açılışından, kapanışına kadar geçen tüm sürece hakim olur. Pos sistemi adisyonun ödemeyle tamamlanması adımında fiş/ bilgi fişi bilgilerini yazar kasaya bu kod ile gönderir. Böylece siparişin ilk başladığı andan ödemenin tamamlanmasına kadar ki tüm süreç yazar kasada kayıt altına alınmış olur.

Özetle, işletmenin operasyon tipi ne olursa olsun YN ÖKC’de değişmeyen yapı; yazar kasayla pos sisteminin birlikte çalışmasıdır. Unique ID ile açılan ve kapanan adisyonların tüm mali bilgileri tutulmuş olur. İstendiği an da yazar kasa üzerinde kaç tane açık işlem olduğu bilinir. Yazar kasada başlayan satış işlemi yine yazar kasada tamamlanmış olur.

08 Ocak 2019
GİB, YN ÖKC Mükelleflerine Yükümlülüklerini Hatırlattı