Çöpünü çöpe at, çevremiz temiz kalsın

“Çöpünü çöpe at, çevremiz temiz kalsın” sözünü benimseyerek, çöpün doğru yere atılması ve çöpün azaltılması yönünde toplumda davranış dönüşümü sağlayarak, daha temiz bir çevre ve yaşam alanı oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla Çöpüne Sahip Çık Vakfı kuruldu. Daha temiz çevre ve yaşam alanı için toplumda yere çöp atma davranışının değiştirilmesi ve çöpün azaltılmasını sağlamak vakfın ana hedefi olmuştur.

Çöplerin, yani katı atıkların ortadan kaldırılması ile ilgili problemler, insanların kabileler, köyler gibi irili ufaklı topluluklar olarak bir araya gelmesi ve hayatın bir parçası olan atıkların birikmesi ile ortaya çıkmıştır. Endüstri devrimi ile beraber toplumların teknolojik gelişim süreci başlamıştır. Buna paralel olarak katı atıkların oluşum miktarları artmaya başlamış ve bunların yok edilmesi ile ilgili problemler gittikçe daha büyük boyutlara ve özelliklere ulaşmıştır.

Dünya nüfusu 2020 yılında 7.7 milyara ulaşması bekleniyor. Bu hızlı nüfus artışının doğal bir sonucu olan kentleşme başlı başına bir problem olmamakla birlikte, gelişigüzel ve plansız büyüme sonucu, kamusal alanların ve doğanın zarar görmesi, hava ve su kirliliği ile katı atık oluşumu gibi birçok çevresel soruna sebebiyet vermektedir.

Çeşitli araştırma kurumları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verilerine göre, Su kirliliğinin %80’i çöp ve çöplerden sızan sıvılardan kaynaklandığını,1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletebildiğini, Kadmiyumlu bir pil 600.000 litre suyu kirletebildiğini, Her yıl 8 milyon tona yakın çöp okyanuslara ulaştığını belirtmiştir.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı, daha temiz çevre de yaşayabilmek ve daha az çöp oluşturmak üzerine tüketim ve yaşam alışkanlarımızın tekrar gözden geçirmemiz gerektiği üzerinde önemle durmaktadır. Bunun için, tekrar kullanılabilir ve daha az ambalajlı ürünleri tercih etmeli. Geri dönüştürülebilir, geri dönüşümden üretilmiş veya kullanımı bittikten sonra değerlendirilebilir ürünleri tercih etmeli, örneğin kullanımı biten plastik, metal, cam ürünlerinize yeni amaçlar kazandırılmalı. Sebze, meyve kabuklarını, bahçe atıklarını ve organik her türlü atığı, var ise balkonunuzda veya bahçenizde kompostlama yoluyla gübreye dönüştürmeli. Kullanmadığımız kıyafetleri, kitapları ve diğer eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalı. Faturalarımızı ve diğer resmi belgeleri mümkün olduğunca dijital yollardan edinmeli. İhtiyaçlarımız doğrultusunda alışveriş yapmalı ve alışverişe giderken çantamızı veya torbamızı yanımızda götürmeli. Yanımızda tekrar kullanılabilir olan cam şişe ile su taşıyarak plastik şişe kullanımını azaltmalı. Evlerimizde çocuklarımızla “ En az çöpü kim yaratacak?” temalı oyunlar oynayarak doğaya ve çevre kirliliğine duyarlı yeni nesillerin büyümesine ortak olunmalıdır.

11 Eylül 2019
Çöpünü çöpe at, çevremiz temiz kalsın