Cookshop Merkez Deposunda Denge MYS Mobil Kullanıyor

CookShop şubeleri yoğun operasyonlarını uzunca bir süredir merkezi yapıda yürütüyor. Tüm lojistik süreçleri; merkezi tedarik ve dağıtım kanalı üzerinden işliyor. ChookShop Denge Merkezi Kontrol Sisteminin sunduğu tüm avantajların farkında. Arkhe'den Denge Konuk Ağırlama çözümlerinin altyapısındaki esneklik ve fonksiyonel kabiliyet işletme süreçlerine bire bir adapte olmasını sağlıyor. 

Bu sürecin son aşaması olarak merkezi depolarını otomasyon sistemi ile yönetmeye karar verdiler. Denge MYS Mobil ile tedarik süreçleri bütünsel bir altyapıya kavuşmuş oluyor. Tüm mal kabul (tesellüm), şubelere sevkiyat ve sayım süreçleri el terminali (Mobile Compia M3) kullanarak gerçekleştirilecek. Fatura girişlerinde son alım fiyatı ve miktar kontrolleri evrak üzerinden değil bizzat mal kabul sırasında gerçekleşecek. Aynı şekilde sevkiyat işlemleri bizzat ürün başında mobil olarak yapılacağı için hata payı yüksek oranda ortadan kaldırılacak. Sayım işlemlerinde ürünlerin olması gereken stoğunun anlık görülmesi, aynı ürünün kaç kez ne kadar miktarlarda sayıldığı gibi pratik sayım avantajlarıyla işlemler mobil olarak çok kolay bir şekilde gerçekleştirilecek. 

Denge Maliyet Yönetim Sistemi, Mobil uygulamasıyla sektörde fark yaratıyor. Şimdiye kadar birçok işletme yöneticisi barkod sisteminin perakende sektörü için ideal olduğu fakat konuk ağırlama işletmelerinin bu tür bir sistemi kullanamayacağı gibi önyargılara sahipti. Denge MYS Mobil bu ön yargıları yıkmayı kendine görev biliyor. Böyle düşünen işletmeciler, yöneticiler, Denge MYS Mobil uygulamasının beceri ve kabiliyetlerini gördüklerinde neden olmasın diyorlar. 

"Neden biz de restaurantımızı sadece bir saat içinde hem saymış, hem sayımları sisteme aktarmış hem de sayım hatalarını görebilir hale gelmiş olmayalım" diyorlar. Çünkü bu mümkün; çözüm: Arkhe’den DENGE MYS Mobil 

İşletmenizi manuel sayıyorsanız: 
1. Fiziksel olarak sayım işlemi orta ölçekli bir ana depoda 3-5 saat sürer 
2. Sayımların sisteme girilmesi ki bu önce listelerin kontrolü, temize çekilmesi, temiz liste üzerinden sisteme girişi v.b. aşamalardan oluşur en az yarım ya da bir iş günü sürer. 
3. Sayımdaki karmaşıklıkların çokluğuna göre de bu iş günlerce de sürebilir. 
4. Sayım farklarının kontrol edilmesi için sistemden rapor alınması ve kontrol yapılması gerekir: Bir önceki işleme bağlı olarak minimumda 1-2 gün sürer. Normal iş akışı da devam ettiği için çoğu işletme en iyimser ihtimalle bu işe 3-4 gün ayırmaktadır. 
5. Sonuç olarak sayımların kontrol edilebilir bir veri olarak sisteme aktarılması en az 3-5 günlük bir süreçtir. Bu aşamada geri dönüp yapılan sayımları kontrol etmek gerekebilir. 
6. Oysaki bu süre zarfında depo işletmelere malzeme yetiştirmekle meşguldür ve sayım anındaki fiziksel ortamı koruması mümkün değildir. 
7. Dolayısıyla sayımı kontrol etmek imkansız bir hale gelir. 
8. Bununla beraber günümüzde birçok stok programı; sayım öncesinde ürünlerin depo stoklarını gösterir listeler sunabilmektedir. Fakat sayım ortamı bu listelerin kullanımı için malesef uygun değildir.

İşletmenizi MYS Mobil ile sayıyorsanız, işler aşağıdaki gibi kolaylaşır: 
1. Denge MYS Mobil ile sayım yapmak bir tomar A4 kağıdı alıp mutfağa girip sayım yapmakla nerdeyse aynı süreçtir. 
2. Kullanıcının mesleki alışkanlıkları düşünülerek tasarlanmıştır. Elinize aldığınız gibi kullanmaya hazır olursunuz. 
3. Denge MYS Mobil ile sayım yapmak için ürünlerin barkodlu olması zorunluluğu yoktur. Kolay ve kullanışlı arayüzü sayesinde yazmaktan daha hızlı ürün seçilir ve sayımlar kısa yolla pratik bir şekilde girilebilir. 
4. Saydığınız ürünlerin barkodlu olması ile doğru orantılı olarak süre kısalır. Ürünlerin yarısı bile barkodlu olsa sayım süresi yarı yarıya kısalır. Ürünlerin %80 gibi barkodlanması durumunda sayım süresi 2/3 kısalır. 
5. Akıllı teraziler kullanarak tartma sırasında çok kolay bir şekilde ürünlere barkod oluşturulabilir. Bu barkodlar ürünlerin sayım bilgisini içerir. Barkodlardan oluşan sayım listeleri el terminali ile sadece okutmak yoluyla çok hızlı bir şekilde sayılır. 
6. Sayımların temize çekilmesi gibi bir işlem yoktur. Sayımların sisteme aktarımı sadece bir dakika sürer.
7. Kontrolün büyük kısmı zaten sayım sırasında birebir yapılmıştır. Sayım aktarıldığı gibi tüm kontroller yapılıp sayım lokasyonları tekrar tekrar kontrol edilebilir. 
8. Sayım sürecindeki katkıları bir yana tüm stok işlemlerini yapabilmektedir: Özellikle üretim lokasyonlarında anlık üretim, transfer ve mal kabul süreçleri Denge MYS Mobil için rutin işlemlerdir. 
9. Denge MYS Mobil sayesinde, cost departmanı; muhasebe servisi gibi bir gün geriden evrak takibi yapan bir birim olmaktan gerçek anlamda çıkar: Asıl işi olan denetlemeyi operasyon anında yapıma fırsatını elde etmiş olur.

28 Nisan 2012
Cookshop Merkez Deposunda Denge MYS Mobil Kullanıyor